นโยบายความเป็นส่วนตัว

ที่ KAZNOVA Online เราเคารพความเป็นส่วนตัวของท่านและให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ที่เรามีกับท่าน การเข้าชมเว็บไซต์นี้ต้องเป็นไปปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และข้อกำหนดและเงื่อนไข
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ แจกแจงรูปแบบของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัททำการรวบรวมไว้ที่เว็บไซต์ของ KAZNOVA ปัจจุบันอยู่ที่ www.kaznovaformen.com (“ไซต์”) ถึงวิธีการที่เราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวกับผู้ที่เราอาจอนุญาตให้ใช้ข้อมูลร่วมด้วย นโยบายความเป็นส่วนตัวยังได้ชี้แจงถึงมาตรการป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลรวมทั้งวิธีการที่ท่านจะเข้าถึง แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วย และยังได้อธิบายถึงวิธีการที่ท่านไม่ตกลงกับการให้ดำเนินการใดๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือการตอบรับการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท  อนึ่ง โปรดสังเกตด้วยว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ใช้บังคับกับข้อมูลที่ให้ไว้แก่ KAZNOVA Online เท่านั้น ไม่ใช้กับข้อมูลหรือการสื่อสารอื่นใดที่อาจอ้างถึง KAZNOVA กล่าวคือการสื่อสารจากเคาน์เตอร์ของ KAZNOVA ที่อยู่ตามร้านค้าปลีกทั่วไป หรือตัวแทนจำหน่าย หากท่านเข้าชม หรือเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นจากไซต์นี้ ท่านจะต้องปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ใช้บังคับกับเว็บไซต์นั้นๆ และเราแนะนำให้ท่านศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าว

ข้อมูลที่รวบรวมและวิธีการใช้ข้อมูลดังกล่าว
ท่านจะเป็นผู้เลือกให้ข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท ตัวอย่างเช่น หากท่านจะกรอกแบบการสำรวจออนไลน์หรือลงทะเบียนผู้ใช้ เราอาจขอให้ท่านให้ข้อมูลบางอย่าง เช่น ข้อมูลการติดต่อ (ชื่อ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์) กลุ่มอายุ เพศ และสินค้า/เครื่องสำอางที่สนใจ ยี่ห้อและสินค้าที่คุณใช้ เพื่อเป็นการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ผู้ใช้ที่จะลงทะเบียนที่เว็บไซต์ของเราจะต้องใส่ข้อมูล ชื่อผู้ใช้ อีเมล และพาสเวอร์ด เราอาจเชิญให้ท่านให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบำรุงรักษาผิวพรรณของท่าน เพื่อที่ทางเราจะสามารถให้บริการที่เหมาะสมกับท่านโดยเฉพาะ ในกรณีดังกล่าวเราจะเสนอโอกาสให้ท่านสามารถให้ความยินยอมในการดำเนินการกับข้อมูลดังกล่าวซึ่งตามกฎหมายของประเทศนี้แล้วอาจถือเป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เราขอเรียนให้ท่านทราบว่าหากท่านไม่ให้ความยินยอมแล้ว เราจะไม่สามารถรวบรวม หรือใช้ข้อมูลดังกล่าว และเราจะไม่สามารถให้บริการที่เหมาะสมกับท่านโดยเฉพาะ
หากไม่ต้องการให้บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากท่าน โปรดอย่าให้ข้อมูลดังกล่าว

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดย KAZNOVA Online

อีเมล์การตลาด
หากท่านเลือกให้ข้อมูลไว้ KAZNOVA Online อาจใช้ข้อมูลดังกล่าวมาสร้างและส่งอีเมล์ถึงท่าน เช่น จดหมายข่าว การสำรวจหรือข้อความทางอีเมล์อื่นๆ ที่มีข้อมูลผลิตภัณฑ์และการจัดกิจกรรมของบริษัท ข้อมูลพิเศษเกี่ยวกับเครื่องสำอางหรือการส่งเสริมการขาย (“อีเมล์”) หากท่านเลือกรับและต่อมาไม่ประสงค์จะรับอีเมล์เหล่านี้อีก ท่านสามารถที่จะเปลี่ยนการเลือกเกี่ยวกับอีเมล์เมื่อใดก็ได้ โดยคลิกที่ “ไม่รับ” ด้านล่างอีเมล์แต่ละฉบับที่ได้รับจากเรา

การส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือ
ท่านอาจจะเลือกให้ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์เพื่อสมัครรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและกิจกรรมพิเศษ เคล็ดลับเครื่องสำอาง และการส่งเสริมการขาย (“การส่งข้อความ”) การรับข้อความ จาก KAZNOVA นั้นไม่มีค่าธรรมเนียม อย่างไรก็ตามผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของท่านอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการส่งและรับข้อความและค่าบริการเครือข่าย รวมถึงค่าธรรมเนียมโดยปกติทั่วไปอื่นใด ที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เรียกเก็บ ในกรณีที่ท่านสมัครใช้บริการรับข้อมูลข่าวสารทางการส่งข้อความแต่ภายหลังตัดสินใจที่จะยกเลิกการรับข้อมูลทางการส่งข้อความดังกล่าว ท่านสามารถแจ้งยกเลิกได้ที่ kaznovaformen@gmail.com

การสื่อสารกับท่าน
หากท่านเลือกให้ข้อมูลติดต่อไว้ บริษัทอาจจัดให้มีการส่ง การประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการ โดยวิธีการต่างๆ รวมถึงอีเมล์ เกี่ยวกับไซต์ หรืออาจจะติดต่อท่านเกี่ยวกับการขอรับบริการหรือคำถามด้านการบริการลูกค้า การติดต่อสื่อสารเหล่านี้จำเป็นต้องมีเพื่อตอบสนองความต้องการของท่าน และเพื่อให้การบริการระดับสูงสุด KAZNZOVA Online จัดให้มีเพื่อนำเสนอให้แก่ลูกค้าของตน

การบริการที่เหมาะสมกับผู้ใช้
เราอาจจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจัดหาบริการและรูปแบบการปรากฏของไซต์ของบริษัทให้เหมาะสมกับการใช้บริการของท่าน ตัวอย่างเช่น บริษัทอาจแนะนำผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจโดยเฉพาะสำหรับท่าน

กิจกรรมพิเศษ แบบสอบถาม และแบบสำรวจ
ในบางโอกาส KAZNOVA Online อาจจะจัดให้มีการจัดกิจกรรมพิเศษ (เช่น การประกวด การแข่งขัน หรือการเสนออื่นๆ) แบบสอบถาม และการสำรวจ ทั้งนี้อาจจะมีการกำหนดหลักเกณฑ์พิเศษที่ใช้กับการส่งเสริมการขายเหล่านี้ที่อธิบายถึงวิธีการประมวลผลข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้ เราขอแนะนำให้ท่านทบทวนหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับสำหรับเรื่องดังกล่าวก่อนเข้าร่วม ตราบเท่าที่การจัดกิจกรรมพิเศษ การทำแบบสอบถาม หรือการทำสำรวจนั้นๆ ไม่อยู่ภายใต้ข้อบังคับโดยเฉพาะใดๆ ให้การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ภายใต้บังคับของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้รวมถึงเจตนารมณ์ที่ตัวเอกสารนี้ให้ไว้

การจ้างงาน
หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทเกี่ยวกับการจ้างงาน เช่น ประวัติส่วนตัว (resumé) ของท่าน บริษัทจะถือข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ และจะใช้เฉพาะเพื่อพิจารณาโอกาสการจ้างงานสำหรับท่านทั้งในปัจจุบันหรือในอนาคต และติดต่อท่านเกี่ยวกับการจ้างงานกับบริษัท หรือบริษัทในเครือเท่านั้น คำว่า “บริษัทในเครือ” หมายถึง บุคคลหรือบริษัทที่ควบคุม หรือถูกควบคุม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมร่วมกับบริษัท ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมโดยผ่านหนึ่งตัวกลางหรือมากกว่า บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้สำหรับโอกาสการจ้างงานที่อาจมีขึ้นในอนาคต เว้นแต่จะแจ้งให้บริษัททราบว่าท่านไม่ประสงค์จะให้บริษัทเก็บข้อมูลของท่านไว้อีกต่อไป

เทคโนโลยีที่ช่วยให้บริษัททราบถึงการที่ท่านเข้าเยี่ยมชมไซต์ของบริษัท
บริษัทใช้เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อเก็บข้อมูล (เช่น เว็บ รีเควซ, อินเตอร์เน็ต โปรโตคอล แอดเดรส, ชนิดของเบราเซอร์, ภาษาของเบราเซอร์ม วันและเวลาที่ท่านเรียกข้อมูล) เกี่ยวกับการที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชมไซต์ของบริษัท และเพื่อเพิ่มความคุ้นเคยการรับรู้ในการเข้าชมของท่าน ตัวอย่างเช่น บริษัทจะเก็บ อินเตอร์เน็ต โปรโตคอล (ไอพี) แอดเดรส ที่บ่งบอกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของท่านซึ่งจะชี้จุดที่ท่านอยู่ได้ ในบางกรณี บริษัทจะใช้เทคโนโลยีนี้ร่วมกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้กับไซต์ เทคโนโลยีเหล่านี้จะให้ข้อมูลต่างๆได้ เช่นว่า ท่านเคยเข้าเยี่ยมชมไซต์ของบริษัทมาก่อนหรือไม่ และอาจจะช่วยให้ท่านเก็บรักษารูปแบบที่ปรากฏให้เป็นแบบที่ท่านชอบได้ เทคโนโลยีแต่ละตัวอธิบายไว้ข้างล่างนี้

คุกกี้ส์
บราวเซอร์ คุกกี้ส์เป็นไฟล์ข้อมูลเล็กๆ ที่เก็บไว้บนฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเต่อร์ของท่านเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท แฟลชคุกกี้ส์ก็คล้ายกับบราวเซอร์คุกกี้ส์ แต่เก็บข้อมูลได้ซับซ้อนกว่า และเก็บไว้ในบราวเซอร์มากกว่าจะเก็บไว้ที่ฮาร์ดิสก์ของท่าน
ท่านสามารถมีโปรแกรมบราวเซอร์ของท่าน และ/หรือโปรแกรมเสริมสำหรับบราวเซอร์ เช่นแฟรช แจ้งให้ท่านทราบหรือปฏิเสธคุกกี้โดยอัตโนมัติ หากท่านไม่ปฏิเสธไม่รับคุกกี้ส์ ท่านยังใช้เว็บต่อไปได้ แต่อาจถูกจำกัดการใช้คุณลักษณะบางอย่างในเว็บไซต์

การบริการวิเคราะห์เว็บโดยบุคคลภายนอก
เราอาจใช้บริการวิเคราะห์เว็บโดยบุคคลภายนอกสำหรับไซต์นี้ หรือโมบายแอพลิเคชั่นของเรา เช่น Adobe Site Catalyst และ/หรือ Google Analytics ผู้ให้บริการที่ให้บริการ เหล่านี้ใช้เทคโนโลยีอย่างเช่นคุกกี้ บันทึกการปฏิบัติการของเว็บเซิร์ฟเวอร์ และเว็บบีคอนช่วยในการวิเคราะห์ว่าผู้เยี่ยมชมใช้ไซต์อย่างไร ข้อมูลที่รวบรวมด้วยวิธีการเหล่านี้ (ซึ่งรวมทั้งที่อยู่ไอพี) จะถูกเปิดเผยต่อผู้ให้บริการเหล่านี้ ซึ่งเป็นผู้ใช้ข้อมูลในการประเมินการใช้เว็บไซต์ คุณอาจปิดการใช้ความสามารถของคอร์เมตริกส์ในการวิเคราะห์กิจกรรมการเยี่ยมชมของคุณบนไซต์นี้ก็ได้ ทำการเลือกในส่วนที่เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลจากไซต์นี้
• สำหรับ Adobe Site Catalyst กรุณา เลือกที่นี่..
• ปิดการใช้งานคุกกี้ Google Analytics และเว็บบริการการวิเคราะห์จากบุคคลที่สามอื่นๆอย่างคุกกี้ บางบราวเซอร์ที่ระบุว่าคุกกี้ถูกส่งออกไป และช่วยให้คุณปฏิเสธคุกกี้ขั้นพื้นฐานในบางกรณี.
.
เป้าหมายของการโฆษณา
เราอาจติดต่อต่อไปยังบุคคลที่สามผู้ให้บริการเครือข่ายการโฆษณา เพื่อเก็บข้อมูลที่อยู่ไอพี และข้อมูลอื่นๆในการใช้คุกกี้, บันทึกการปฏิบัติการของเว็บเซิร์ฟเวอร์ และเว็บบีคอน บนเว็บไซด์และอีเมลล์; บนเว็บไซด์และอีเมลล์ของบุคคลที่สาม และพื้นที่โฆษณาบนเว็บไซด์บุคคลที่สาม พวกเขาสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการโฆษณาผลิตภัณฑ์และการบริการตามความต้องการของคุณ (รวมทั้งสำหรับบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรา) คุณสามารถเห็นโฆษณานี้บนเว็บไซด์ของเรา และเว็บไซด์อื่นๆ กระบวนการนี้รวมถึงช่วยเราให้จัดการ และติดตามประสิทธิภาพการตลาดของเรา ช่วยให้เรียนรู้เพิ่มเติมและเครือข่ายโฆษณาอื่นๆ และคำแนะนำการเลือกของพวกเขา
ข้อมูลที่เราให้ผู้อื่นร่วมใช้ด้วย และที่ใช้ข้อมูลร่วมกับเรา
เราจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปให้บุคคลภายนอกใช้ทำการตลาดผลิตภัณฑ์หรือบริการของตนโดยที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม เว้นแต่ที่กำหนดไว้ในหมวด “การโอนธุรกิจ” ด้านล่างนี้ นอกจากนั้น เราจะไม่ขายหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้เข้าเยี่ยมชมไซต์ของเรา เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในที่นี้

กลุ่มบริษัท KAZNOVA
เราอาจจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ร่วมกับบริษัทในเครือที่จำหน่ายและทำการตลาดผลิตภัณฑ์ของ KAZNOVA (“กลุ่มบริษัท KAZNOVA”) กลุ่มสินค้า KAZNOVA อาจใช้ข้อมูลนี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งส่งอีเมล์ที่มีข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือข้อมูลพิเศษเครื่องสำอางหรือการส่งเสริมการขายหากท่านเลือกไว้ว่าให้ทำเช่นนั้นได้ หากท่านไม่ต้องการให้บริษัทใช้ข้อมูลร่วมกับสินค้าในเครือ โปรดอย่าให้ข้อมูลดังกล่าวไว้ แก่เรา ทั้งนี้ เราไม่สามารถเสนอผลประโยชน์ของ KAZNOVA Online ให้แก่ผู้ที่ไม่ยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกับกลุ่มสินค้า KAZNOVA

บุคคลภายนอก
เราอาจว่าจ้างบริษัทหรือบุคคลอื่นให้ทำหน้าที่แทนตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ตัวอย่างเช่น บริษัทวิเคราะห์ข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนลูกค้า ผู้ประกอบธุรกิจทางอีเมล์ บริษัทที่ให้บริการพื้นที่เว็บไซต์ และบริษัทดำเนินการ (ได้แก่ บริษัทประสานการงานการส่งเมล์) บริษัทภายนอกดังกล่าวอาจจะได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตน แต่จะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลดังกล่าวนอกเหนือไปจากในนามของเราและตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
นอกจากนั้น ในบางกรณี อาจจะมีการเสนอโอกาสให้ท่านยินยอมต่อการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านร่วมกับบุคลภายนอก เช่นการเป็นผู้ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมพิเศษหรือการส่งเสริมการขาย หากท่านยินยอม บริษัทจะใช้ข้อมูลของท่านร่วมกับบุคลภายนอกดังกล่าว และบุคคลภายนอกนั้นจะใช้ข้อมูลที่ท่านให้เพื่อวัตถุประสงค์และตามนโยบายของตนได้

การโอนธุรกิจ
ขณะที่เราดำเนินการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องนั้น เราอาจจำหน่ายสินทรัพย์บางอย่างในธุรกรรมดังกล่าว ข้อมูลของผู้ใช้ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลโดยทั่วไปจัดเป็นสินทรัพย์ทางธุรกิจที่โอนไปด้วย และโดยการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไซต์ ท่านยินยอมให้มีการโอนข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลดังกล่าวในกรณีเช่นนี้ ท่านจะเลือกไม่ต้องโอนข้อมูลของท่านเป็นสินทรัพย์ทางธุรกิจก็ได้

การปฏิบัติตามกฎหมาย
เราอาจจะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ กระบวนการทางกฎหมาย หรือการร้องขอของรัฐบาลใดๆก็ได้ นอกจากนั้น จะเปิดเผยข้อมูลใดๆเมื่อจำเป็นต่อการป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย การสูญเสียทางการเงิน หรือในส่วนที่เกี่ยวกับกิจกรรมที่เป็นที่น่าสงสัยหรือที่ผิดกฎหมาย

ความเป็นส่วนตัวของเด็ก และเยาวชน
หากท่านอายุต่ำกว่า 20 ปี จะเข้าค้นดูไซต์นี้ก็ได้ แต่ไม่ต้องการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราตัวอย่างเช่น ท่านจะลงทะเบียนหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ไม่ได้ ไซต์นี้ไม่ได้ออกแบบสำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และหากบริษัททราบ เราจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี หากบริษัทมาภายหลังว่า บริษัทได้เก็บข้อมูลของผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ไว้ที่ไซต์ ก็จะลบข้อมูลนั้นออกจากทะเบียน

วิธีปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทใช้การป้องกันที่เหมาะสมกับไซต์นี้ เพื่อคุ้มครองการเปิดเผย การใช้ การแก้ไข หรือการทำลายที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้แก่ไซต์ หากมีปัญหาใดๆเกี่ยวกับความปลอดภัยของเว็บไซต์นี้ สามารถส่งอีเมล์ไปที่ kaznovaformen@gmail.com
การปรับปรุงนโยบายความเป็นสวนตัวให้เข้ากับสภาพการณ์ปัจจุบัน
บริษัทอาจจะปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว หากบริษัทตัดสินใจเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ จะขึ้นนโยบายที่ได้รับการปรับปรุงแล้วไว้ที่เว็บไซต์นี้ ขอให้ท่านศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว โปรดดูวันที่นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับที่มุมบนของหน้าเว็บ

ทางเลือกของท่าน
การปรับข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบัน
ท่านสามารถตรวจสอบ เปลี่ยนแปลง หรือแจ้งขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกได้ หรือส่งอีเมล์ไปที่ kaznovaformen@gmail.com

การเลือกและการจัดการทางเลือกแบบที่ชอบ
ท่านสามารถเลือกที่จะรับหรือไม่รับอีเมล์จากบริษัทก็ได้ จะเปลี่ยนการเลือกเกี่ยวกับอีเมล์เมื่อใดก็ได้ โดยคลิกที่ “ไม่รับ” ด้านล่างอีเมล์แต่ละฉบับที่ได้รับจากบริษัท หรือส่งเมล์มาที่บริษัทได้ที่ kaznovaformen@gmail.com
โดยเราขอเรียนให้ท่านทราบว่าหากท่านถอนการให้ความยินยอมในขั้นตอนและ/หรือการโอนใดๆ ทางเราจะไม่สามารถมอบสิทธิประโยชน์ของ KAZNOVA Online และจะลบข้อมูลส่วนตัวของท่านหากนั่นเป็นความประสงค์ของท่าน

ความคิดเห็น
เราได้ใช้มาตรการในระดับสูงเพื่อให้แน่ใจได้ว่าการเข้าเยี่ยมชมไซต์ของท่านเป็นประสบการณ์ที่ดี เราเคารพในความเป็นส่วนตัวของท่าน หากท่านมีปัญหา ข้อคิดเห็น หรือความสงสัยใดๆเกี่ยวกับการปฏิบัติในเรื่องความเป็นส่วนตัว โปรดติดต่อเราทางอีเมล์ที่ kaznovaformen@gmail.com

ใส่ความเห็น