เงื่อนไขสำหรับตัวแทนจำหน่าย

กรุณาอ่านอย่างละเอียดพินิจพิเคราะห์ ทันทีที่ลูกค้าสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายแล้ว บริษัทฯจะถือว่าลูกค้าได้ยอมรับเงื่อนไขสำหรับตัวแทนจำหน่ายทั้งหมดทุกประการ

 1. ไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ ในการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย Kaznova (คาสโนวา)
 2. ตัวแทนจำหน่ายคาสโนวาไม่สามารถขายสินค้าต่ำกว่าราคาเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนดไว้ได้โดยเด็ดขาด
 3. การสั่งซื้อสินค้าของตัวแทนจำหน่าย สามารถทำได้เพียง 2 วิธีเท่านั้นคือ
  1) สั่งซื้อผ่านระบบตะกร้าของเว็บไซท์ kaznova.com
  2) ช่องทาง LINE : Kaznova-Men’s Care , FB inbox : Kaznova-Men’s Care.
 4. อายุการเป็นสมาชิกตัวแทนจำหน่ายจะหมดลงโดยอัตโนมัติ หากไม่มียอดสั่งซื้อภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่สั่งซื้อครั้งล่าสุด
 5. การสะสมแต้มสะสมเพื่อรับของสมนาคุณพิเศษตามช่วงคะแนน ตัวแทนจำหน่ายต้องสั่งซื้อผ่านระบบของเว็บไซท์ kaznova.com เท่านั้น โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบระดับแต้มสะสมได้ตลอดเวลาด้วยตัวเองผ่านระบบสมาชิกในเว็บไซท์
 6. ระยะเวลาในการสะสมยอดเเต้ม คือ1 ปี หากพ้นจากระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ยอดแต้มสะสมทั้งหมดจะได้รับการปรับเป็นศูนย์
 7. เมื่อตัวแทนจำหน่ายเลือกแลกแต้มสะสมตามระดับคะแนนที่ได้แล้ว แต้มจะถูกปรับเป็นศูนย์หลังจากแลกของสมนาคุณพิเศษแล้ว
 8. ตัวแทนจำหน่ายสามารถชำระเงินด้วยบัตรเครดิตได้ ด้วยการสั่งซื้อผ่านระบบของเว็บไซท์ kaznova.com เท่านั้น
 9. ตัวแทนจำหน่ายต้องชำระค่าสินค้าทั้งหมดก่อนรับสินค้าไปจำหน่ายทุกครั้ง
 10. เมื่อบริษัทฯ ได้รับการสั่งซื้ออย่างเป็นทางการจากตัวแทนจำหน่ายแล้ว บริษัทฯจะทำการแจ้งชื่อตัวแทนจำหน่ายแก่ลูกค้าทราบผ่านทางเว็บไซท์หลัก และ เฟซบุ๊คเพจ ต่อไป และเมื่อตัวแทนจำหน่ายหมดอายุลง บริษัทฯก็จะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบผ่านช่องทางเดียวกันเช่นกัน
 11. ตัวแทนจำหน่ายที่ประสงค์เปิดศูนย์จำหน่ายหลัก Kaznova จะได้รับการสนับสนุนทางการตลาดทุกช่องทาง รวมถึงจะได้รับการอำนวยความสะดวกทางด้านการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ โฆษณา ฟรี
 12. บริษัทฯ สามารถยกเลิกสิทธิ์การเป็นตัวแทนจำหน่ายแก่ผู้ที่ทำผิดกฎหมาย ผิดหลักจรรยาบรรณ หรือ เกี่ยวข้องกับความผิดอันใดก็ตามที่ก่อให้เกิดผลกระทบ เสียหายแก่บริษัทฯ หรือแก่ตัวแทนจำหน่ายรายอื่นๆ
 13. ตัวแทนจำหน่ายต้องไม่ทำการโฆษณาโอ้อวดเกินจริง ห้ามอวดอ้างสรรพคุณใดๆเกินกว่าคำจำกัดความ “เวชสำอาง” เด็ดขาด หากบริษัทฯ ทราบ จะทำการยึดสินค้าทั้งหมดคืน และทำการคืนเงินเต็มจำนวนตามสินค้าที่ยึด โดยสินค้าต้องไม่บุบ เสียหาย ถุงพลาสติกห่อหุ้มภายนอกต้องไม่ฉีกขาดออก หรือถูกเปิดออก หากสินค้ามีร่องรอยความเสียหายตามที่กล่าวมา บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 14. ตัวแทนจำหน่ายต้องไม่ประพฤติตัวเป็นอันธพาลโซเชียล โดยการสร้างความเดือดร้อนขุ่นข้องหมองใจแก่ผู้ประกอบการรายอื่น ไม่ว่าจะเป็นทางการโพสข้อความ ทางวาจา ทางการส่อเสียดผ่านประโยค หรือทางใดๆก็ตามที่อาจเป็นต้นเหตุให้เกิดข้อพิพาทรุนแรงได้ หากบริษัทฯ ทราบ จะทำการยึดสินค้าทั้งหมดคืน และทำการคืนเงินเต็มจำนวนตามสินค้าที่ยึด โดยสินค้าต้องไม่บุบ เสียหาย ถุงพลาสติกห่อหุ้มภายนอกต้องไม่ฉีกขาดออก หรือถูกเปิดออก หากสินค้ามีร่องรอยความเสียหายตามที่กล่าวมา บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 15. ตัวแทนจำหน่ายมีสิทธิ์ทำโปรโมชั่นส่งเสริมการขายที่เป็นของตัวเองได้ โดยไม่ต้องปรึกษาบริษัทฯ
 16. ตัวแทนจำหน่ายไม่จำเป็นต้องทำโปรโมชั่นส่งเสริมการขายเหมือนกับบริษัทฯ
 17. สินค้าสามารถ เปลี่ยน ได้ในกรณีเกิดการชำรุดระหว่างการจัดส่ง สินค้ามีปัญหาเนื่องจากสภาวะแวดล้อม เช่น สีเปลี่ยน กลิ่นเปลี่ยน หรือ เนื้อผลิตภัณฑ์ไม่คงตัว เป็นต้น ทั้งนี้ต้องทำการแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบอย่างเร่งด่วนเมื่อเกิดปัญหา สินค้าอยู่ในระยะเวลาประกัน คือ 4 เดือนนับจากวันที่ซื้อ
 18. สินค้าไม่สามารถคืนได้ในทุกกรณี ยกเว้นบริษัทฯ เรียกสินค้าคืนอย่างมีเหตุผลที่สามารถแจ้งตัวแทนจำหน่ายได้

ใส่ความเห็น